Moje sbírka

Novoroční bilance

1. ledna 2014 v 22:19 | Marcel Ladislav JUNG
Nestává se moc často, že by se na těchto stránkách objevilo něco jiného, než nové aktualizace chyběnky a nabídky bankovek, a snad právě proto jsem si řekl, že je na Nový rok - nadto v roce 5. výročí těchto stránek, které připadá na 23. leden - namístě udělat výjimku a přijít s bilancí jak mého sbírání, tak v menší míře i světa numismatiky a notafilie jako takového.

Z malého dítěte mladým numismatikem

Právě dnes je tomu na den přesně osm let, co se z dětského obdivu k malému "pokladu" v podobě hrstky mincí a několika bankovek ze zahraničních cest, uložených v mosazném moždíři na půdě, stal systematizovaný zájem dosbírat další mince a bankovky, zjevně patřící k tomuto malému pokladu /dnes bych řekl "zbytek emise"/ a mimoto sbírat i mince a bankovky z jiných zemí. Přesně před osmi lety se malé, žasnoucí dítě přerodilo v mladého, ale pořád žasnoucího numismatika a notafilika. A osm let je dost dlouhá doba nato, aby se dala najít zajímavá čísla a meziroční porovnání.

Pár čísel

5 000 korun 1945
První číslo, jímž bych chtěl začít, je číslem, na nějž se mne novináři, ale i mnozí zvídavější z vás, ptají nejčastěji - počet mincí ve sbírce. Je pravda, že mnoho sběratelů jistě namítne, že jeho vypovídající hodnota je značně omezená a pokud by se měl stát počet cílem, ztrácelo by sběratelství svůj půvab a smysl, protože nasbírat třeba 10 tisíc desetníků není žádné velké umění (mimochodem - meziroční přírůstek českých desetníků činil v mé sbírce v průběhu roku 2013 -12 kusů, tedy jich ještě 12 ubylo), přesto pokud se dělá poctivě, myslím si, že se za výsledek 8 637 mincí po osmi letech sbírání není třeba stydět (pro úplnost dodám, že z toho je 3 863 mincí duplicitních, tedy na výměnu, a moje sbírka obsahuje 1 713 různých typů mincí /různé kat. číslo, varianty zde nepočítám/ ze 76 zemí). Osobně však vnímám jako mnohem zajímavější fakt, že meziroční přírůstek v roce 2013 činil (přinejmenším pro mne) neuvěřitelných a rekordních 2 466 mincí, z toho naprosto zanedbatelné procento duplicitních, neboť poprvé drtivou většinu z tohoto počtu tvořily výměny, kdy se počet duplicitních mincí rapidně snížil na úkor rapidního zvýšení počtu mincí (v mé sbírce) unikátních (nikoliv unikátních mírou vzácnosti). Pokud mluvím o unikátnosti (byť ne v tom oficiálním slova smyslu 5 vydaných kusů a méně), i zde se v průběhu roku 2013 naskytlo několik zajímavých "úlovků", z nichž snad nejvíce si cením neperforované (pozn. perforované bankovky nesbírám) AU protektorátní pětitisícikoruny, která rozšířila moji sbíku již počátkem loňského roku. Pokud jsem pak mluvil o porovnání, zvýšil se meziroční přírůstek téměř čtyřnásobně z předloňských 749 mincí. Je třeba ale přiznat, že jak byl loňský rok bohatý co se přírůstku mincí týče, zdaleka již tak bohatý nebyl co do přírůstku nových bankovek, byť zde uváděná čísla nezohledňují největší loňskou výměnu bankovek, která byla teprve domluvena, ale bankovky jsou stále ještě na cestě. Přírůstek bankovek činil loni pouhých 42 kusů, které se tak staly součástí sbírky, čítající 724 bankovek. Přesto však loňský výsledek nebyl nižší, než ten z roku 2011, který přinesl do mé sbírky pouze 36 bankovek, byl však méně než poloviční oproti roku 2012, který přinesl přírůstek 87 nových bankovek.
Loňský rok nebyl výjimečný, pokud jde o moji sbírku, jen co do přírůstku nových mincí, ale především v oblasti evidence, tedy opět zejména evidence mincí, která byla v průběhu loňského roku kompletně digitalizována a tento proces byl završen 23. června, odkdy můžete i vy - návštěvníci těchto stránek - si nechat na požádání zaslat kompletní seznam mincí, nabízených k výměně či koupi. Mimoto, jak je vám již z těchto stránek známo, došlo 20. ledna loňského roku k dokončení prací na kompletní chyběnce, jejíž průběžné aktualizace tvoří od té doby hlavní náplň obsahu těchto stránek.

Stav sběratelské populace v regionu

Než se však dostanu k cílům, které přináší nový rok a k tomu, co svět numismatiky a notafilie /i když, opět asi spíše numismatiky, která, byť spíše kvůli příznivějším podmínkám, tvoří v současnosti hlavní náplň mé sběratelské činnosti/, rád bych se pozastavil nad jednou, zdánlivě nepodstatnou věcí - účastí na sběratelských burzách. Ještě v předloňsém roce byly sběratelské burzy hlavní příležitostí k doplnění sbírky, což se v loňském roce, zejména díky výraznému sběratelskému přechodu do světa internetu, značně změnilo. Tady by to mohlo končit, ale osobně chci říct, že to není pravda - ano, sbírání "on-line" přináší mnoho výhod, komunikuji se sběrateli z celého světa, moje sbírka se snáze doplní o zahraniční mince, protože už nemusím chorvatské mince po jedné shánět od českých kolegů, ale napíši rovnou sběrateli z Chorvatska, přiložím již existující seznam na výměnu, a oba jsme sběratelsky více než šťastni. Pořád mám ale radši osobní kontakt při výměnách, problém je ten, že příležitosti jsou čím dál omezenější. Například od začátku svého sbírání jsem byl stálým účastníkem všech místních burz, kde jsem měl vyhrazené i vlastní prodejní místo, jako jeden z pouhých několika sběratelů, kteří byli /a snad i jsou/ stejně stálými účastníky, jako já. V prosinci loňského roku jsem udělal poprvé výjimku - na burzu jsem nedorazil. Nechci tvrdit, že tomu nepřispělo i místní Centrum Kultury, které je majitelem prostor, v nichž se burza pořádá, jehož přístup byl více než katastrofální, což by ale vydalo na vlastní článek. Přežil bych ale tento přístup, jako již mnohokrát předtím, kdyby kvalita burzy byla přinejmenším konstantní nebo se zvyšovala, bohužel, spolu s mnoha dalšími místními kolegy jsme se shodovali, že kvalita místní burzy klesá s každým jejím dalším "ročníkem" /byť je "ročník" uváděn v oficiálních dokumentech, burza se koná dvakrát do roka, je to tedy spíše takový "půlročník"/. Když pominu několik kolegů, kteří nás, bohužel za těch osm let opustili nadobro, mnozí z těch, se kterými jsem na této burze začínal, nad ní pomyslně "zlomili hůl" již před lety. A stejně tak, jako jsem tento přístup chápal, přišlo mi, že je to škoda, protože kvalita burzy klesá i díky nim, proto jsem se burzy účastnil i nadále a doufal jsem, že se to jednou zlomí, byť už rozšíření sbírky bylo zanedbatelné a o výdělcích nemohla být velká řeč, často šlo spíše o příjemné popovídání si se staršími kolegy, zaujatými laiky, a jedním nenechavým rýpalem, který vždy přišel, všechny zkritizoval a, dostal-li šanci, několik kolegů i okradl /ano, i ten mne odradil/. Bohužel se nikdy nepředstavil /nedivím se/. Je třeba se ale zamyslet i nad důvody, proč tomu tak je - možná je to pravda jen v našm regionu /ale nemyslím si to/, ale je fakt, že popularita našeho oboru především mezi mladými lidmi výrazně klesá - je-li mi známo /a milerád budu opraven/, jsem v našem regionu jediný svého věku a vím pouze o jednom, o tři roky starším kolegovi, který však, bohužel, sbírá docela jiné období. V našem regionu /a nejinak tomu bude asi jinde/ je většina sběratelů důchodového věku, takže mnozí z nich postupně, bohužel, opouštějí nejen sběratelský svět a jiní často své sbírky rozprodávají, nebo věnují synům či vnukům, přičemž ti první ve sbírce vidí spíše zdroj financí a ty druhé to většinou ani nenadchne, a sbírky dědečků leží a práší se na ně a vnoučkové se ke sbírce vrátí buď také na stará kolena, nebo jimi v budoucnu vyřeší své finanční potíže, nebo /asi nejčastěji/ se jich ujmou tatínkové, kteří opět častěji využijí jejich finanční potenciál, než aby je nadále rozvíjeli. Stav sběratelské populace v našem regionu je tedy žalostný a ke všemu to bohužel neznamená nižší poptávku a jí způsobené nižší ceny, protože je stále docela dost /ne-li čím dál tím více/ spekulantů, kteří se na mincích a bankovkách snaží pouze vydělat a často ani nejsou ve finanční tísni, takže ceny nadsazují vysoce nad katalog a mnohdy i tržní realitu, a když neprodají, tak prostě počkají. Nejen našemu regionu bych tedy do letošního roku chtěl popřát mnoho nových, zapálených a především mladých numismatiků, jimž se sbírání stane celoživotním koníčkem.

Svět numismatiky v roce 2014

Lotyšské euromince, novinka letošního rokuKdyž si pročítám tento článek, uvědomuji si, že je vlastně už mnohem delší, než jsem zamýšlel a budu-li tímto tempem ještě chvíli pokračovat, už vůbec nebude novoroční. Tak tedy jenom v krátkosti. Loňský rok přinesl pro evropské numismatiky především tři zásadní rozhodnutí, z nichž všechna se týkala eur - abdikaci nizozemské královny Beatrix a následnou korunovaci krále Willema Alexandera, se kterou jsou spojeny zbrusu nové euromince, jejichž vzhled byl v nedávné době odhalen, připojení Lotyšska k eurozóně - lotyšské euromince přitom byly již vyraženy - a abdikaci belgického krále Alberta II. a následnou korunovaci krále Filipa, kde belgická královská mincovna rovněž již potvrdila vydání nových euromincí v letošním roce, jejich vzhled však doposud jako jediná nezveřejnila.
Nizozemský pěticent nové generace
Všechny tyto skutečnosti, byť můj odpor k euru jako měně není nijak tajný, jsou samozřejmě pečlivě sledovány širokou sběratelskou veřejností a nové mince neuniknou ani mé sbírce, zatím je jen otázkou, kdy se stanou její součástí, zejména pak v případě Nizozemska, které předem oznámilo záměr nevpouštět nejdrobnější mince do oběhu, což způsobí jejich obtížnější shánění. I další zmínění hodná rozhodnutí, která ovlivní evropskou numismatiku a jejichž důsledek pocítíme v letošním roce, přinesl loňský rok a obě se týkají eur, nicméně vzhledem především k velikosti států, jichž se týkají, a (v porovnání s výše uvedenými) omezenějšímu počtu sběratelů, kteří o tyto státy mají zájem, je nepokládám za natolik zásadní - jedná se o vydání první emise andorrských euromincí s vlastní národní stranou /Andorra doposud užívala euro jako měnu, nevydávala však své vlastní mince/ a o vydání nových vatikánských euromincí s podobiznou papeže Františka.
Nechme se tedy překvapit, jaká zásadní letošní rozhodnutí ovlivní numismatiku v roce příštím a všem sběratelům nezbývá než popřát, ať se dílo zdaří a ať ani letošní rok není ve sbírkách opomenut.

 
 

Reklama